Đăng ký theo nhóm

  Người tham gia 1 (Đại diện nhóm)

  Người tham gia 2

  Người tham gia 3

  Người tham gia 4

  Người tham gia 5

  Sau khi bạn đăng ký thành công, BTC sẽ gửi mail xác nhận vào địa chỉ email mà bạn đăng ký, Bạn vui lòng kiểm tra email xác nhận của BTC và đóng lệ phí theo quy định để hoàn tất thủ tục đăng ký (lệ phí có thể đóng bằng hình thức chuyển khoản qua số TK: 1023 666 999 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam của BTC hoặc liên hệ đóng trực tiếp theo số điện thoại của BTC)

  Language »