Danh sách VĐV theo nhóm

Họ tên VĐV1Giới tính VĐV1Ngày sinh VĐV1Email VĐV1Cự ly VĐV1Địa chỉ VĐV1Họ tên VĐV2Giới tính VĐV2Ngày sinh VĐV2Cự ly VĐV2Địa chỉ VĐV2Họ tên VĐV3Giới tính VĐV3Ngày sinh VĐV3Cự ly VĐV3Địa chỉ VĐV3Họ tên VĐV4Giới tính VĐV4Ngày sinh VĐV4Cự ly VĐV4Địa chỉ VĐV4Họ tên VĐV5Giới tính VĐV5Ngày sinh VĐV5Cự ly VĐV5Địa chỉ VĐV5
nam1
Nam
1997-12-29
đà nẵng
nam1
Nam
1997-12-31
đà nẵng
nam1
Nam
1998-02-13
đà nẵng
nam1
Nam
1997-12-21
đà nẵng
nam1
Nam
1997-12-31
đà nẵng
Nam Nguyễn
Nam
1996-01-28
Đà Nẵng
Nhi Trần
Nữ
1998-01-21
Hà Nội
Phạm Ngọc Quang
Nam
1984-12-18
Lào Cai
Trần Trung Kiên
Nam
1978-12-18
Lào Cai
Bùi Thị Ngọc
Nữ
1984-02-02
15km
264 Nguyễn Huệ- Phố Mới-Thành Phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai
Phạm Thị Thu Huyền
Nữ
1984-07-30
5km
Cốc Lếu
Trần Thị Diên An
Nữ
1977-07-01
5km
Lào Cai
Dương Thanh Loan
Nữ
1985-03-13
5km
002 Ngô Quyền
Bùi Thị Bình
Nữ
1987-04-05
15km
264 Nguyễn Huệ-Phố Mới-Thành Phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai
Mai Trung Dũng
Nam
2020-10-18
15km
Lào Cai
Nguyễn Quốc Thái
Nam07/10/1984
2021-01-07
15km
Hà Nội
Phan Nhật Nam
Nam
2021-01-27
15km
Hà Nội
5km
5km
Phạm Quang Hoà
Nam
1981-10-30
5km
Tp Lào Cai
Phạm Quỳnh Liên
Nữ
2011-01-21
5km
Tp Lào Cai
Phạm Phương Dung
Nữ
2013-04-23
5km
Tp Lào Cai
5km
5km
Nguyễn Thái hòa
Nam
1980-10-22
5km
013 Hoàng Trường Minh, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Hoàng Thị Hiền
Nữ
1983-09-24
5km
013 Hoàng Trường Minh, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Nguyễn Quang Vinh
Nam
2012-04-18
5km
013 Hoàng Trường Minh, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai
Nguyễn Minh Tiến
Nam
2014-09-17
5km
013 Hoàng Trường Minh, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai
5km
Bùi Cảnh Dương
Nam
1974-10-27
15km
Thành phố Uông bí- Quảng ninh
Bùi Văn Diện
Nam
1981-03-07
15km
Thành phố Uông bí- Quảng ninh
5km
5km
5km
Hannon Stamm
M
1965-02-27
15km
Victoria Sapa
Hoang Thao
F
1988-08-31
15km
Victoria Sapa
Pham Xuan Mung
M
1990-06-03
15km
Victoria Sapa
Van Luc DUng
M
1986-06-16
15km
Victoria Sapa
Nguyen Thuy
F
1988-06-15
5km
Victoria Sapa
Bùi Cảnh Dương
Nam
1974-10-27
15km
Thành phố Uông bí- Quảng ninh
Bùi Văn Diện
Nam
1981-03-07
15km
Thành phố Uông bí- Quảng ninh
Nguyễn Văn Hồng
Nam
1977-09-12
15km
Thành phố Uông bí- Quảng ninh
Đào Đăng Sơn
Nam
1990-11-28
15km
Thành phố Uông bí - Quảng ninh
5km
Nguyễn Văn Hiệp
nam
1987-01-06
15km
cam đường lào cai
Nguyễn Văn Tuấn
nam
2002-10-18
5km
cam đường lào cai
5km
5km
5km
Nguyễn Minh Cường
Nam
1981-12-18
5km
P. Nam Cường tp Lào Cao, tỉnh Lào Cai
Vương Quốc Chính
Nam
1995-10-21
5km
Bát Xát
Nguyễn Tiến Lâm
Nam
1982-01-15
5km
Thái nguyên
Nguyễn Thế Trung
Nam
1983-11-25
5km
Cam đường
Trần Quỳnh Mai
Nữ
1982-04-15
5km
Bát Xát
Language »