ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Kinh nghiệm

Các cá nhân mong muốn được chạy đều có thể tham gia giải đấu.

Ðủ tuổi

Trẻ em dưới 18 tuổi cần có sự bảo lãnh của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Trải nghiệm

Các VÐV muốn giải nghiệm giải chạy Marathon đầu tiên tại Hà Nội đều có thể tham gia.

Giấy tờ cá nhân

Các cá nhân đều phải đăng ký với Chứng Minh Thư hoặc Hộ Chiếu hợp pháp.

Miễn trừ và Quy định

Các VÐV đồng ý với bản miễn trừ trách nghiệm và quy định giải đấu. 

Xác nhận chính thức

Các vận động viên sau khi hoàn thành đăng ký sẽ nhận được thư mời chính thức.

Ðiều kiện dịch vụ và miễn trừ trách nhiệm

Bằng việc đăng ký tham gia Longbien Marathon và tới nhận Bib của giải, người tham gia đồng ý với những điều khoản trong Điều kiện dịch vụ, miễn trừ trách nhiệm, và quy chế giải chạy của chúng tôi. Những điều kiện và điều khoản này có thể được thay đổi bất kì lúc nào mà không được báo trước.

Language »