DANH SÁCH VĐV ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "CÙNG LONGBIEN MARATHON HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG"

Sau hơn một tuần kêu gọi, BTC Longbien Marathon đã nhận được sự ủng hộ quyên góp của các vận động viên theo danh sách như sau:

STT

NGÀY GIAO DỊCH

NGÀY HẠCH TOÁN

GHI CÓ

LOẠI TIỀN

NỘI DUNG

1

22/10/2020 21:22:00

22/10/2020

50,000

VND

0345772605 huong ve mien trung – Ma  giao dich/ Trace 221835 029614221835WIBT-SML

2

23/10/2020 09:06:00

23/10/2020

100,000

VND

0353392127 huong ve mien Trung – Ma  giao dich/ Trace 250094 029709250094WIBT-SML

3

24/10/2020 16:07:00

24/10/2020

100,000

VND

MBVCB 824387779 011102 DO HOANG YEN  ung ho Mien Trung CT tu 0491000024 751 DO HOANG YEN toi 088115532 – Ma  giao dich/ Trace 011102 029800016704WIBT-SML

4

24/10/2020 20:01:00

24/10/2020

50,000

VND

0342935511 huong ve mien trung FT20 300187914664 – Ma giao dich/ Trace  373860 029820373860WIBT-SML

5

26/10/2020 07:35:00

26/10/2020

500,000

VND

MBVCB 825843121 021995 0904155199    huong ve mien Trung CT tu 00210003 24962 TRAN LE LINH toi 0881155 – Ma  giao dich/ Trace 021995 030000078435WIBT-SML

6

27/10/2020 14:15:00

27/10/2020

9,600,000

VND

VKL ung ho mien trung FT20301100888 737 – Ma giao dich/ Trace 945026 030114945026WIBT-SML

7

27/10/2020 15:43:00

27/10/2020

400,000

VND

0904748777 – huong ve mien Trung

8

27/10/2020 23:12:00

28/10/2020

100,000

VND

0946022692   Huong ve mien Trung –  Ma giao dich/ Trace 759978 030116759978WIBT-SML

TỔNG TIỀN

10,900,000

BTC đã chuyển số tiền trên cùng 100,000,000 VNĐ từ Longbien Marathon đến tài khoản của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam quận Long Biên để ủng hộ các hoạt động cứu trợ, khắc phục thiệt hại từ cơn bão vừa qua.

Language »