MỤC ĐÍCH TỪ THIỆN

Không chỉ muốn tạo dựng một phong trào chạy bộ thường niên tại Hà Nội, khuyến khích người dân rèn luyện lối sống lành mạnh, cổ vũ tinh thần thể thao và gắn kết cộng đồng, Longbien Marathon còn mong muốn được góp một phần nhỏ cho sự phát triển của xã hội bằng cách đóng góp toàn bộ số tiền thu được từ giải chạy cho Quỹ vì người nghèo của quận Long Biên – Hà Nội.

Mỗi người tham gia Longbien Marathon đều đang trực tiếp chung tay phát triển phong trào chạy bộ vẫn còn non trẻ ở thủ đô, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi công dân khi trợ giúp cho những mảnh đời khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Hãy cùng Longbien Marathon xây dựng và phát triển một giải chạy tích cực và nhân văn!

Language »